Konzultace s ekonomickými diplomaty 27. 6. 2024

Konzultace proběhnou 27. června 2024 v PVA EXPO Praha 9 - Letňany od 8:00 do 18:00.

Maximální počet států/teritorií, se kterými bude možné sjednat schůzky, je 7 na firmu. Do toho počtu se nepočítají sjednané schůzky u expertních stolů (CzechInvest, CzechTrade, EGAP...)

V zemích Brazílie, Čína, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Ukrajina, Velká Británie působí i zemědělští diplomaté a je možné se na konzultaci hlásit přímo k nim.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou. Vyplňte prosím formulář pečlivě. 

Po správně provedené registraci obdržíte automaticky generované potvrzení na Vámi zadaný e-mail.Účastník

Níže zvolte jednání u expertních stolů, o která máte zájem.


Níže zvolte nejdříve počet konzultací, o které máte zájem. Vybrat můžete maximálně 7. Do toho počtu se nepočítají sjednané schůzky u expertních stolů (CzechInvest, CzechTrade, EGAP...)

Následně vyberte konkrétní teritoria pro konzultace a do textového pole vyplňte téma jednání k danému teritoriu.

Čestné prohlášení
Odesláním této registrace prohlašujeme, že firma s názvem, sídlem a IČem uvedeném v této registraci

  • není subjektem figurujícím na sankčních seznamech Evropské unie (pozn. 1) a České republiky (pozn. 2) vedených v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině. Ani není osobou, která je vlastněna, spoluvlastněna, ovládána, nebo jejichž skutečný majitel, či spolumajitel je zahrnut na sankčních seznamech Evropské unie a České republiky, bez ohledu na výši jejich majetkového podílu
  • nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky ve vztahu k jakékoli dani
  • nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
  • nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Pořadatel si vyhrazuje právo subjekt, u kterého by byly shora uvedené skutečnosti zjištěny, nezařadit do harmonogramu konzultací.

(pozn. 1) Sankčními seznamy Evropské unie vedenými v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině se pro tyto účely rozumí zejm., ale ne výlučně: všechny i autonomní sankce EU stanovené v základních sankčních předpisech, kterými jsou např. rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 208/2014; rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014, rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 692/2014; a rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014; seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014; rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím opatření na Ukrajině situaci v Bělorusku); nařízení Rady (EU) 2022/394 (kterým se mění nařízení (EU) 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině); rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/399 (kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku); nařízení Rady (EU) 2022/398 (kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku).

(pozn. 2) Ve smyslu zákona č. 1/2023 Sb. o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích a souv.

Billing

FaLang translation system by Faboba